Bạn biết Mysite.vn từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 2012

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 2012

Liên hệ: Ms.Liên Tel: 0934 183 483 – 08. 22 192 334

Website: thienphucsach.mysite.vn

Ngày 30/05/2012  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 1285/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Định mức trong xây dựng công trình thủy lợi. TT SÔÁ 03/2012/TT-BTNMT NGAØY 12-4-2012 Quy ñònh vieäc quaûn lyù, söû duïng ñaát vuøng baùn ngaäp loøng hoà thuûy ñieän, thuûy lôïi. QUYEÁT ÑÒNH SOÁ 03/2012/QÑ-KTNN NGAØY 04-04-2012 Ban haønh quy trình kieåm toaùn döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình. Định mức dự toán xây dựng công trình - là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến…). Định mức dự toán (Phần xây dựng) được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất các nội dung của mức hao phí vật liệu, mức hao phí lao động, mức hao phí máy thi công.

Nhằm giúp các cơ quan trong ngành xây dựng,sở nông nghiệp, ban quản lý, chi cục thủy lợi, chi cục quản lý đê điều, phòng nông nghiệp và các công ty thủy điện kịp thời điều chỉnh Định mức dự toán xây dựng công trình chuyên ngành thủy lợi cập nhật kịp thời các bộ định mức có liên quan NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP cho biên soạn & phát hành cuốn sách:

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI & 

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KHAI THÁC, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 2012

NỘI DUNG CUỐN SÁCH BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU:

Phần thứ nhất :- ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢi

                         - ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TU BẢO DƯỠNG ĐÊ ĐIỀU

                         - ĐỊNH MỨC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐÊ, ĐẬP, XỬ LÝ MỐI

               - ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN   

Phần thứ hai: Pháp lệnh khai thác & bảo vệ công trình thủy lợi

Phần thứ ba: Quy định về quản lý tài chính, chi phí trong xây dựng thủy lợi

Phần thứ tư: Quy chẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi

Phần thứ năm: Quy trình kiểm toán & xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi

Cuốn sách có độ dày 500 trang. Giá phát hành toàn quốc: 325.000 đồng/cuốn. Giao tận nơi (có hóa đơn tài chính)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:   

TT THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

55 Tam Bình, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Tel: 08. 22 192 334 – 0934 183 483 (Ms.Liên)

Email: thienphucsach@gmail.com

Website: thienphucsach.mysite.vn
Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 45,394

  • Tham gia : 11/10/2011

  • Số lượng SP : 63

dịch vụ seo