Bạn biết Mysite.vn từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

HDTH KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC & Nghiệp vụ kho bạc

HDTH KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC & Nghiệp vụ kho bạc

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THU CHI, THANH TOÁN QUA KHO BẠC VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 MỚI NHẤT

       Ngày 10/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Chế độ kế toán TABMIS áp dụng từ ngày 01/03/2013.

       Thông tư này quy định rõ nhiều nội dung liên quan đến việc sử dụng Hệ thống TABMIS như chứng từ kế toán, tổ hợp tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, quyết toán...Theo đó, Kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống TABMIS là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về: Tình hình phân bổ dự toán kinh phí NSNN; Tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; Tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; Các loại tài sản của nhà nước do KBNN đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN. Việc thu thập và xử lý thông tin của kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống.

       Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/3/2013, áp dụng cho ngân sách từ năm 2013 trở đi, thay thế Thông tư số 212/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS), Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN và Thông tư số 130/2009/TT-BTC về việc quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

       Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16-04-2013 Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

        Nhằm cung cấp thông tin đến bạn đọc những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách:

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THU CHI, THANH TOÁN QUA KHO BẠC VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 MỚI NHẤT.

Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:

Phần I. Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc;

Phần II. Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước;

Phần III. Chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi tiền mặt, tạm ứng vốn qua kho bạc nhà nước;

Phần IV. Quy trình thanh tra ngân sách;

Phần V. Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung đến tháng 12/2012).                  

Sách được in với hình thức đẹp, khổ 20x28, Giá: 325.000 ñ/ cuoán


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TT THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

55 Tam Bình, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

ĐT: 08 22 192 334 – 0934 183 483 (Ms.Liên)

Website: thienphucsach.mysite.vn

Email:thienphucsach@gmail.com

Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 45,383

  • Tham gia : 11/10/2011

  • Số lượng SP : 63

dịch vụ seo