Bạn biết Mysite.vn từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT ĐẦU TƯ...

LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT ĐẦU TƯ...

Đặt mua hãy gọi: 0934 183 483 - 08. 22 192 334


Nhằm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện vững chắc và có hiệu quả nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, những năm qua Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt Luật về Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo khung pháp lý đồng bộ và phù hợp cho việc quản lý, sắp xếp, cổ phần hoá, đổi mới, phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; cũng như kịp thời đưa ra những đối sách hỗ trợ kinh tế nhằm chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Cụ thể như sau: TT số 127/2012/TT-BTC ngày 8-8-2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp; TT số 121/2012/TT-BTC ngày 26-7-2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; TT số 140/2012/TT-BTC ngày 21-8-2012 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân; TT số 123/2012/TT-BTC ngày 27-7-2012 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; NĐ số 81/2012/NĐ-CP ngày 8-10-2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; TT số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc…

Để giúp giám đốc và doanh nhân kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về quản lý tài chính, các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ nhằm tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp có hiệu quả; Nhà xuất bản taøi Chính xuất bản cuốn sách:

LUAÄT DOANH NGHIEÄP, LUAÄT ÑAÀU TÖ, LUAÄT THÖÔNG MAÏI, QUY ÑÒNH MÔÙI VEÀ QUAÛN LYÙ TAØI CHÍNH, TÍN DUÏNG, THÖÏC HIEÄN COÅ PHAÀN HOÙA VAØ CHÍNH SAÙCH ÑAÀU TÖ ÖU ÑAÕI HOÃ TRÔÏ PHAÙT TRIEÅN DOANH NGHIEÄP DAØNH CHO GIAÙM ÑOÁC VAØ DOANH NHAÂN.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Quy định mới nhất của nhà nước về quản trị doanh nghiệp;

Phần II. Quy định mới nhất về quy trình đăng ký, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trong nước và nhập khẩu;

Phần III. Quy định mới nhất về cơ cấu đổi mới quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp hiệu quả;

Phần IV. Quy định mới nhất về cơ chế quản lý tài chính quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp;

Phần V. Quy định mới nhất về chính sách tín dụng và đầu tư hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;

Phần VI. Một số giải pháp về cơ chế, chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường;

Phần VII. Quy định mới nhất về quản lý lao động, tiền lương và chế độ bảo hiểm.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang, Giá: 325.000đ. Giao sách tận nơi.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TT THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

55 Tam Bình, KP7, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Hãy gọi: 0934 183 483 (Ms.Liên) - ĐT: 08. 22 192 334

Email: thienphucsach@gmail.com

Website: www.thienphucsach.mysite.vn

Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 45,368

  • Tham gia : 11/10/2011

  • Số lượng SP : 63

dịch vụ seo